ימי עיון בעשרת ימי תשובה

ימי עיון לבוגרים יתקיימו במהלך עשרת ימי תשובה. פרטים נוספים יתפרסמו בהמשך

י"ז תשרי