שיעורי הרב יוסי לבוגרים נמשכים

בשבועות האחרונים נוסע רה"י הרב יוסי לכל רחבי הארץ להעביר שיעורים לבוגרים המעוניינים בכך.

ט"ז אדר

השיעור האחרון שהתקיים לבוגרים היה בנושא "ואספת דגנך", ייעוד עם ישראל ותלמידי החכמים בדור על פי מחלוקת רשב"י ורבי ישמעאל על פי עין אי"ה.

השיעור היה מיועד למחזור תשע"ג והתקיים בירושלים.

בוגרים המעוניינים לקיים מפגש ושיעור עבור המחזור שלהם מוזמנים בשמחה ליצור קשר עם אחראי הבוגרים בישיבה ולתאם מפגש עם הרב יוסי. 

אחראי בוגרים: קלזן - 058-479-2000