456,000 ₪

מעוניין להקדיש פריט זה?

08-6331198

כיתת לימוד גדולה – בימיה הראשונים, הישיבה מנתה תלמידים ספורים בלבד. היום הם מכונים "המייסדים". כיום, ברוך ה' הישיבה צמחה וגדלה ויש צורך בכיתות לימוד גדולה שתאפשר העברת שיעורים וכינוסים גדולים – ברוב עם הדרת מלך