בימיה הראשונים, הישיבה מנתה תלמידים ספורים בלבד. היום הם מכונים "המייסדים".
כיום, ברוך ה' הישיבה צמחה וגדלה ויש צורך בשתי כיתות לימוד גדולות שיאפשרו העברת שיעורים וכינוסים גדולים לתלמידי הישיבה ומחוצה לה – "ברוב עם הדרת מלך"