ביקור ושיעור מפי הרב דוד לאו שליטא

ב"ה ביום רביעי יא אלול זכינו לשיעור מפי הרב דוד לאו שליטא

י"א אלול

 

השיעור התקיים בבית המדרש בישיבה ועסק בסוגיית ד' אמותיו של אדם קונות לו, סוגייה שמקשרת אותנו לסוגייה שהישיבה עוסקת בה בימים אלו- חצר קונה.

 

תקציר של השיעור: ריש לקיש מלמד אותנו כי ד' אמותיו של אדם קונות לו חפצים המצויים בהם בלא צורך במעשה קניין מוגדר. עצם הוויתו של אדם בסמיכות לחפצים מספיקה על מנת לקנות חפצים אלה. ריש לקיש גם מלמד אותנו כי מדובר בתקנה וכי אין מדובר בקניין מעיקר הדין. מעיקר הדין אדם נדרש למעשה קניין לצורך ביצוע קניין.

מה טעם תקנו חכמים שאדם קונה מה שנמצא בד' אמותיו? ומה גבולות קניין זה?