משנכנס אדר מרבים בשמחה!

מקבלים את ראש חודש אדר בישיבה. שנזכה בעז"ה לחודש אדר שמח ומרומם!

א' אדר