שבת ארץ ישראל

נסענו לישוב איתמר לשבת ארץ ישראל עם הרב יוסי והרב קובי, ביום שישי שוחחנו עם איתמר כהן שבבעלותו חווה באזור על ערכה של ארץ ישראל ועל החשיבות של העבודה בה, ולאחר מכן עבדנו באדמות באזור. בשבת בבוקר אחרי התפילה יצאנו לסיור במרחב בהדרכת הרב יצחק בן חמו, לאחר מנחה שמענו שיחה מרב היישוב לשעבר הרב נתן חי על מסירות נפש. ובמוצש חזרנו בהסעה לישיבה ובדרך עשינו מלווה מלכה.

ט' תמוז