שבת הרב אלי - במדבר

זכינו ורבינו הרב אלי שבת עמנו בישיבה בשבת במדבר. הרב העביר שיעורים מרוממים לקראת חג השבועות וחיזק אותנו בעקבות האירועים הקשים שאירעו (מבצע שומר החומות והאסון במירון)

ד' סיון