שבת זכור

ח' אדר

כמדי שנה בשנה, התקיימה בישיבה 'שבת זכור' חגיגית ומרגשת, כרגיל באווירה פורימית מיוחדת. הרב יעקב סופר כיבד אותנו בנוכחותו ורומם אותנו באש של אהבת ה' והתדבקות בו. 

כמובן גם ה'טיש' המסורתי נערך אע"ג (ואולי דווקא מתוך) מגבלות הקורונה. נאמרו דברי תורה פורימים מרוממים ומבדחים מפי הרמ"ים שהכינו אותנו לקראת ימי הפורים הבאים עלינו לטובה.

פורים שמח!