תחילת זמן אלול

על אף הקורונה, מתחילים את זמן אלול בשמחה, ביחד עם 26 תלמידי שיעור א' חדשים שהצטרפו לבית המדרש. שנזכה לשוב בתשובה שלימה!

א' אלול