תחילת זמן חורף

למרות המגבלות והקשיים ברוך השם חזרנו לישיבה

ח' חשון

זמן חורף - חוזרים לישיבה

בסייעתא דשמיא חזרנו לבית באילת, ואוויר בית המדרש שוב מלא בלימוד תורה.

יהי רצון שנזכה לנצל את זמן חורף התשפ"א הבעל"ט בצורה המיטבית, ומתוך ההתכנסות הזאת, תבוא עלינו ועל כל בית ישראל שפע וברכה!


כמובן שבישיבה אנו ממשיכים לשמור בקפידה על הנחיות משרד הבריאות. המחיצות חודשו והוגבהו והוקמה קפסולה נפרדת לאברכים ולרמי"ם.

שיהיה זמן מוצלח!