מחוברים לשורשים בוגרים 
בונים עתיד

102%

מהסכום הדרוש כבר גויס.

323 בוגרים כבר תרמו

1,743,377
מתוך 1,700,000 ₪

מחוברים לשורשים - בוגרים בונים עתיד!

בוגרינו היקרים.

אנו ניצבים היום בפני משימה גדולה וחשובה - הקמת בית מדרש חדש לישיבה.

הקמת בית המדרש היא תהליך ארוך ולא פשוט, הדורש מאיתנו לעבוד ביתר עוז על מנת שהמשימה החשובה תושלם. אנו רואים בכם חלק אינטגרלי ומהותי במימוש החזון. בעצה אחת עם נציגי בוגרי הישיבה הוחלט שהמשימה של הקמת השלד של בית המדרש תוטל על כתפי בוגרי הישיבה לדורותיהם. הדבר לא רק מסמל את ההבנה כי היסודות והשלד של הישיבה הם תלמידי הישיבה לדורותיהם, אלא מעיד על החיבור העמוק של הבוגרים הרואים עצמם כחלק ממשי מהתורה האילתית הממשיכה ללוות אותם לאורך חייהם.

בוגרינו היקרים, המשימה הזו משותפת לכולנו. זה הזמן בו אנו משלבים כוחות על מנת לאפשר לחזון המשותף לקרום עור וגידים, ויחד נקים את בית המדרש החדש של הישיבה.

אז איך עושים את זה?

לפני מספר חודשים הוקם פורום של בוגרי הישיבה שתכנן יחד את הדרך בה יגויס הסכום הנדרש עבור הקמת השלד. 
הוחלט לצאת במבצע "מחוברים לשורשים, בוגרים בונים עתיד" שמטרתו היא גיוס כל בוגרי הישיבה למשימה הגדולה והקמה משותפת של שלד בית המדרש.  

להלן מפורטים הצעדים הנדרשים על מנת לממש את התוכנית: 
1. הקמת אתר אינטרנט חדש המיועד למבצע. דרך האתר יהיה ניתן לתרום עבור הבינוי, כאשר כל תרומה של 2,500 ש"ח משמעותה היא בניית מ"ר בבית במדרש. באתר קיים גם עמוד בוגרים פנימי עם סיסמא המיועד לבוגרים המעוניינים להיכנס ולראות נתונים נוספים על תהליך הגיוס, תמונות נוסטלגיות מהווי הישיבה לאורך השנים וכן לאפשר לנו לשתף אתכם במידע המיועד לעיניכם בלבד. התרומות יועברו לחשבון בנק ייעודי אשר נפתח במיוחד לטובת בניין בית המדרש.

2. יציאה למפגשים פרטניים של כל שיעור יחד עם רה"י הרב יוסי ומשה על מנת להציג את הפרויקט המשותף.

3. גיוס הסכום כולו עד פורים קטן, יד' באדר א' תשע"ט. במהלך הגיוס אנו נעדכן באופן שוטף במתרחש.

תרומות אחרונות

בעילום שם | תשע - להצלחת הישיבה, תלמידיה ובוגריה - תרם 500 ₪ לפני 927 ימים

בעילום שם | תשסז - - תרם 5430 ₪ לפני 942 ימים

בעילום שם | מחזור מייסדים - להצלחת מתי עובדיה אהובנו, נציגנו באילת. - תרם 1000 ₪ לפני 944 ימים

בעילום שם | תשסה - - תרם 2500 ₪ לפני 944 ימים

נתנאל עובדיה | תשסד - - תרם 2520 ₪ לפני 944 ימים

עומר גלנדאור | תשסט - לרפואת אמי צביה בת ג'קלין ואבי חיים בן טובה - תרם 7500 ₪ לפני 944 ימים

נגה אמונה בר-און | מחזור מייסדים - להצלחת כל המשפחה - תרם 80 ₪ לפני 944 ימים

הרב יוסי רודריגז ש.ת. | הנהלת הישיבה - לבניין התורה בישראל ותחיית הקודש - תרם 20000 ₪ לפני 944 ימים

שלומי אדלמן | הנהלת הישיבה - להצלחת הישיבה - תרם 10000 ₪ לפני 944 ימים

אמתי בר-און | מחזור מייסדים - להצלחת בחורי הישיבה שקיבלוני וגידלוני - תרם 100 ₪ לפני 944 ימים

אריה רוטשילד | הנהלת הישיבה - - תרם 10200 ₪ לפני 944 ימים

בעילום שם | מחזור מייסדים - להצלחת עם ישראל - תרם 5400 ₪ לפני 944 ימים

רענן ואודיה הורוביץ | תשסד - להצלחת הישיבה - תרם 100 ₪ לפני 944 ימים

משה ואינועם ויצמן דרך עמי דישון | תשסה - להצלחת עם ישראל לומדי התורה בישיבת אילת - תרם 250 ₪ לפני 944 ימים

בעילום שם | תשע - - תרם 200 ₪ לפני 944 ימים

בעילום שם | הנהלת הישיבה - - תרם 400 ₪ לפני 944 ימים

ישראל עמיחי בלייכר | הנהלת הישיבה - להצלחת יהוסף, מאיר, אהרון ונתנאל בלייכר, ישיבתנו הקדושה ולאבי מורי. | להצלחתי ולהצלחת חברי שלא כתבתי אותם שיהיה להם בהצלחה בלימודים ולרפואת יהושע לוי יצחק בן רות רחל בת לאה לירז תחיה בת אילנה ולזיווג הגון ליהוסף לשמה בלייכר ולרפואת אלרועי חיים בן הודיה ולעילוי נשמת עמשא ישראל בן רחל אליהו דוד בן רחל אלישע בן יסמין הרב אלישע בן בלה ברטה ניצה בת וואסי ולזיווג מאיר מרדכי צבי בן חנה אמונה אהרון בן חנה אמונה ורות בת רחל - תרם 80 ₪ לפני 944 ימים

שוקי וחני סלה | תשסג - לעילוי נשמת דינה בת מלכה חיה ולרפואת יצחק בן מסעודה - תרם 3600 ₪ לפני 944 ימים

אוריאל טוביה עובדיה | מחזור מייסדים - להצלחת כל עם ישראל, להצלחת הניתוח של סבתי חוה תרצה בת גילה רבקה. - תרם 50 ₪ לפני 944 ימים

בעילום שם | תשסא - - תרם 360 ₪ לפני 944 ימים

ילדי רזניק | מייסדים - להצלחת כל המשפחה - תרם 117 ₪ לפני 944 ימים

מתנאל אופיר | תשסו - סיעתא דשמיא | לענ מרדכי ורבקה אופיר זל | לרפואת משה בן נסריה ואהרן בן מלכה - תרם 16700 ₪ לפני 944 ימים

דורי ושירה דישון | תשסה - - תרם 100 ₪ לפני 944 ימים

יאיר לשם | תשסז - לעילוי נשמת אבי מורי אשר ענזל בן משה זל - תרם 7500 ₪ לפני 944 ימים

רות גוטמן | מחזור מייסדים - לרפואת אלרועי חיים בן הודיה, טליה בת עידית ויהושע צבי בן הינדה ולהצלחת הישיבה - תרם 100 ₪ לפני 944 ימים

ניר הוכוולד | תשסא - - תרם 700 ₪ לפני 944 ימים

בעילום שם | תשעד - לעילוי נשמת יוסף שאול בן אדלה זל - תרם 1000 ₪ לפני 944 ימים

יונתן גוטמן | מחזור מייסדים - להצלחת הישיבה והצלחה בבחירת ישיבה - תרם 40 ₪ לפני 944 ימים

ארגוב ברוך | כח - - תרם 300 ₪ לפני 944 ימים

נתנאל וחיה וסרטייל דרך עמי דישון | תשסה - לרפואת מרדכי יחיאל בן מרגלית, אלחי חנן בן חוה, ולעילוי נשמת מאיר בן יחזקאל שרגא וללידה קלה לחיה בת חוה - תרם 180 ₪ לפני 944 ימים

בעילום שם | תשעד - - תרם 700 ₪ לפני 944 ימים

זאב זנדברג | תשסג - - תרם 540 ₪ לפני 944 ימים

בעילום שם | הנהלת הישיבה - - תרם 9500 ₪ לפני 944 ימים

בעילום שם | צוות הנהלה - ברכה והצלחה, וקרוב הגאולה השלימה בימינו אמן - תרם 238 ₪ לפני 944 ימים

מוריה רוטשילד | הנהלת הישיבה - להצלחת הישיבה הקדושה ולהצלחת צוות הישיבה - תרם 50 ₪ לפני 944 ימים

צבי יהודה הרלינג | תשסב - - תרם 100 ₪ לפני 944 ימים

בעילום שם | מייסדים - - תרם 5000 ₪ לפני 944 ימים

אלעד גפן | הנהלת הישיבה - להצלחת עולם התורה - תרם 300 ₪ לפני 944 ימים

יחזקאל וחוה ליכטנשטיין דרך עמי דישון | תשסה - לרפואת אלחי חנן בן חוה - תרם 200 ₪ לפני 944 ימים

אברהם אלטשולר | הנהלת הישיבה - - תרם 5000 ₪ לפני 944 ימים

בעילום שם | הנהלת הישיבה - - תרם 500 ₪ לפני 944 ימים

בעילום שם | תשעד - - תרם 1000 ₪ לפני 944 ימים

נריה בירנבאום | שיעור ו - - תרם 800 ₪ לפני 944 ימים

הושע עמי קלוש | הנהלת הישיבה - בעזה לזיווג הגון - תרם 672 ₪ לפני 944 ימים

נוה אקרמן | תשסב - להצלחת הישיבה - תרם 30 ₪ לפני 944 ימים

איתן חיים | תשסד - שסבא וסבתא יהיו בריאים - תרם 30 ₪ לפני 944 ימים

בעילום שם | תשסד - - תרם 2000 ₪ לפני 944 ימים

יגאל אנטמן | הנהלת הישיבה - לעילוי נשמת סבתא רחל בת שפרה ולזיווג הגון לכל רווקי שיעור ו' - תרם 1200 ₪ לפני 944 ימים

בעילום שם | תשע - - תרם 300 ₪ לפני 944 ימים

יוגב חיים | תשסד - להצלחת תלמידי הישיבה לדורותיה ובתוכם לעידו עמרני ויניב פרומר. לבריאות לכל המשפחה בתוך עם-ישראל - תרם 100 ₪ לפני 944 ימים

יעקב וינקלר | תשסב - - תרם 101 ₪ לפני 944 ימים

דוד יגאל אזולאי | תשסד - להצלחת הרב יוסי והרב טוביה, לרפואת מרים בת חנה | לרפואת ישראל בן מרים - תרם 1180 ₪ לפני 944 ימים

אוריה הורביץ | תשסד - בהכרת תודה לישיבתנו. יגדיל תורה ויאדיר! - תרם 1800 ₪ לפני 944 ימים

בעילום שם | תשסט - להגברת והפצת התורה עי מור הרב טוביה ולענ אליהו בן נזירה - תרם 1200 ₪ לפני 944 ימים

בעילום שם | הנהלת הישיבה - להצלחת חיילינו בכל החזיתות - תרם 600 ₪ לפני 944 ימים

נורית רוטשילד | הנהלת הישיבה - - תרם 50 ₪ לפני 944 ימים

יוחאי רואימי | תשסה - - תרם 7920 ₪ לפני 944 ימים

בעילום שם | תשסח - בריאות והצלחה יהודית רינה בת כמיסה ויוסף בן רחל. לזיווג הצלחה ניצן בת יהודית רינה - תרם 3600 ₪ לפני 944 ימים

אייל רוטשילד | הנהלת הישיבה - להצלחת הישיבה הקדושה ולהצלחת צוות הישיבה - תרם 50 ₪ לפני 944 ימים

בעילום שם | הנהלת הישיבה - - תרם 750 ₪ לפני 944 ימים

בעילום שם | תשסח - בהרבה הערכה על פועלכם - תרם 180 ₪ לפני 944 ימים

איתמר חברוני | תשסד - - תרם 3600 ₪ לפני 944 ימים

בעילום שם | הנהלת הישיבה - לזיווג הגון במהרה לרננה בת אפרת מרים - תרם 3200 ₪ לפני 944 ימים

מתניה ברט | תשסו - - תרם 365 ₪ לפני 944 ימים

דוד לונטל | תשסה - מתוך הבעת תודה לרב יוסי. - תרם 1800 ₪ לפני 944 ימים

בעילום שם | תשסו - - תרם 1000 ₪ לפני 944 ימים

צורי בר-און | מחזור מייסדים - להצלחת עם ישראל ולענ שלום יוחאי בן הרב אורי עמוס - תרם 110 ₪ לפני 944 ימים

שמריה עטיה | תשסו - להצלחת הישיבה - תרם 900 ₪ לפני 944 ימים

יהוסף שלמה בלייכר | הנהלת הישיבה - להצלחתי, להצלחת הישיבה להצלחת אב מורי ואמי מורתי להצלחת ישיבת הקודש הר המור ולרבניה להצלחת כל עם ישראל ולהצלחת בניין האומה, ולקירוב הקץ המגולה, ולהצלחת אחי ואחיותי להצלחת המתמידים הקדושים לתרומות: 0584462628 - תרם 20 ₪ לפני 944 ימים

יוסף יאיר בר-און | מחזור מייסדים - לענ סבא יוסף בן יעקב גרשון - תרם 60 ₪ לפני 944 ימים

שמשון נוביק | תשסה - לזיווג הגון ל..... ולהצלחת עם ישראל - תרם 10000 ₪ לפני 944 ימים

אלקנה קרקובר | הנהלת הישיבה - - תרם 180 ₪ לפני 944 ימים

בעילום שם | הנהלת הישיבה - - תרם 100 ₪ לפני 944 ימים

חנן הכסטר | הנהלת הישיבה - לכבוד ראש הישיבה שהמנהל שלו אחלה... - תרם 500 ₪ לפני 944 ימים

בעילום שם | הנהלת הישיבה - - תרם 1500 ₪ לפני 944 ימים

אלעד ווילף | הנהלת הישיבה - לעילוי נשמת סבא אליה בן יחיאל עמנואל. לעילוי נשמת סבתא רחל בת שפרה. לעילוי נשמת רבקה בת פרומה רחל. להצלחת אבא שלי מנהל הישיבה. ולהצלחת אלעד ווילף המלך - תרם 30 ₪ לפני 944 ימים

איתן אקרמן | הנהלת הישיבה - לעילוי נשמת סבתה חנה וסבא ישראל שלמה זל - תרם 50 ₪ לפני 944 ימים

נתן לרנר | הנהלת הישיבה - לענ רחל בת שפרה ששר ולהצלחת מנהל הישיבה ישראל משה בן אהרן וילף - תרם 500 ₪ לפני 944 ימים

בעילום שם | הנהלת הישיבה - - תרם 300 ₪ לפני 944 ימים

מנחם משען | תשסו - זיווג בקרוב לחבצלת בת תמר - תרם 5000 ₪ לפני 944 ימים

שגיא ווילף | הנהלת הישיבה - להצלחת ישי חיים בן תהילה - תרם 60 ₪ לפני 944 ימים

איתי ווילף | הנהלת הישיבה - לענ סבתא רחל בת שפרה - תרם 100 ₪ לפני 944 ימים

רותם רייך | הנהלת הישיבה - לביאת גואל צדק ולבניין בית המקדש במהרה בימינו ולהצלחת הישיבה הקדושה ואנחנו בתוך עם ישראל - תרם 700 ₪ לפני 944 ימים

בעילום שם | תשסד - - תרם 540 ₪ לפני 944 ימים

עמיחי בכר | תשסא - - תרם 2000 ₪ לפני 944 ימים

בעילום שם | תשסז - - תרם 2500 ₪ לפני 944 ימים

עידו רוטשילד | הנהלת הישיבה - להצלחת הישיבה - תרם 50 ₪ לפני 944 ימים

אי | תשסז - - תרם 200 ₪ לפני 944 ימים

בעילום שם | תשסה - - תרם 250 ₪ לפני 944 ימים

אופיר יוסף | תשסז - בע״ה נעשה ונצליח - תרם 180 ₪ לפני 944 ימים

דביר דויטש | תשסז - זיווג הגון לתהילה בת יעל. להצלחת שלומי בן רחל. | זיווג הגון לתהילה בת יעל, הדס בת רבקה, דבורה בת נעמי, אסתר יונית בת מזל. להצלחת שלומי בן רחל. זרע של קיימא לעטרת בת יפה, מור בת יעל. - תרם 4520 ₪ לפני 944 ימים

בעילום שם | הנהלת הישיבה - - תרם 2000 ₪ לפני 944 ימים

בעילום שם | תשסא - ברכה והצלחה - תרם 1800 ₪ לפני 944 ימים

בעילום שם | תשסב - - תרם 2000 ₪ לפני 944 ימים

בעילום שם | תשסח - - תרם 100 ₪ לפני 944 ימים

אלקנה שנקר | תשסו - - תרם 5400 ₪ לפני 944 ימים

אביב צבי וייס | תשסד - ללידה קלה ובריאה עדי בת חנה - תרם 200 ₪ לפני 944 ימים

בעילום שם | תשסה - לענ דוד בן אליעזר, חנה בת זאב, שמואל בן יהושוע השל, רבקה בת שלמה, פסח ראובן בן אברהם - תרם 5000 ₪ לפני 944 ימים

נעם יעקב בהלול | תשסג - להצלחה ובריאות של אפרת בת יפה - תרם 1800 ₪ לפני 944 ימים

יהודה נבון | תשסב - - תרם 3600 ₪ לפני 944 ימים

יונתן שניידר | תשע - להצלחת עם ישראל ולתחית הקודש - תרם 1200 ₪ לפני 944 ימים

בעילום שם | 0549071916 - - תרם 50 ₪ לפני 944 ימים

בעילום שם | מחזור מייסדים - להצלחת הישיבה והשיעור | לרפואת זמירה בת שושנה - תרם 11100 ₪ לפני 944 ימים

בעילום שם | הנהלת הישיבה - לכבוד משה ווילף הכריש - תרם 1500 ₪ לפני 944 ימים

אביתר רייכמן | תשע - - תרם 3600 ₪ לפני 944 ימים

בעילום שם | תשסב - - תרם 2500 ₪ לפני 944 ימים

בעילום שם | תשס - לרפואה והצלחה - תרם 5360 ₪ לפני 944 ימים

בעילום שם | תשס״ב - לזכות עם ישראל - תרם 5000 ₪ לפני 944 ימים

בעילום שם | מחזור מייסדים - - תרם 6480 ₪ לפני 944 ימים

בעילום שם | הנהלת הישיבה - יהי רצון שתמשיכו להגדיל בניין תורה ולהאדירה - תרם 300 ₪ לפני 944 ימים

בעילום שם | תשס - לענ צבי בן ציפורה - תרם 7500 ₪ לפני 945 ימים

בעילום שם | תשסז - לענ רחל בת ר' יעקב - תרם 1800 ₪ לפני 945 ימים

מתי עובדיה | מחזור מייסדים - להצלחת הישיבה - תרם 5000 ₪ לפני 945 ימים

יצחק קליין | תשס - לענ חגי בן שלום יהודה קליין ואוריאל דניאל בן יוסף - תרם 300 ₪ לפני 945 ימים

בעילום שם | תשסח - לעילוי נשמת ג'רי אברהם יעקב ימפולסקי - תרם 5000 ₪ לפני 945 ימים

נתנאל פיליפ | תשס - לגאולת עם ישראל בדעת ובגוף. לברכה והצלחה לי ולמשפחתי בתוך שאר כל ישראל - תרם 1872 ₪ לפני 945 ימים

עמיחי לביא | הנהלת הישיבה - לזיווג הגון - תרם 2500 ₪ לפני 945 ימים

חננאל שטרן | תשסח - לעילוי נשמת יפה בת גאולה - תרם 7200 ₪ לפני 945 ימים

הרב דני מילר | הנהלת הישיבה - - תרם 7200 ₪ לפני 945 ימים

משה נעמן | הנהלת הישיבה - לעילוי נשמת סבתי מסודי בת פרחה - תרם 2500 ₪ לפני 945 ימים

בעילום שם | תשסח - - תרם 7500 ₪ לפני 945 ימים

אוהד כהן | תשסא - - תרם 5000 ₪ לפני 945 ימים

בעילום שם | מחזור מייסדים - להצלחת העוסקים בצורכי ציבור באמונה ובתוכם ק.א. - תרם 1800 ₪ לפני 945 ימים

בעילום שם | תשסח - - תרם 9000 ₪ לפני 945 ימים

יעקב רוזיליו | תשעו - - תרם 200 ₪ לפני 945 ימים

משה ומרגלית גריסרו | הנהלת הישיבה - לעילוי נשמת נכדתנו האהובה רחל מילכה בת דוד מאיר - תרם 7200 ₪ לפני 945 ימים

בעילום שם | תשסב - - תרם 100 ₪ לפני 945 ימים

משה גנירם | תשע - לרפואת יוסף חיים בן חסיה ענת, נטע יעקב בן רעות, עומר בן שירה חיה. לזיווג הגון- הודיה בת עליזה עיישה, אורית בת לאה, יהונתן ניסים בן סילביה - תרם 10800 ₪ לפני 945 ימים

לולה רודריגז | הנהלת הישיבה - לבריאות שלימה של לולה בת אליס - תרם 2000 ₪ לפני 945 ימים

אופיר ויעל יוסף | תשסז - לזכות כלל עם ישראל לישיבתנו הקדושה שבאילת ולכל העמלים בדברי תורה - תרם 14400 ₪ לפני 945 ימים

בניה פרידמן | תשסב - | לרפואת ניר רפאל בן רחל - תרם 8700 ₪ לפני 945 ימים

בעילום שם | תשסט - - תרם 1200 ₪ לפני 945 ימים

בעילום שם | מחזור מייסדים - - תרם 1000 ₪ לפני 945 ימים

אלחנן אוחיון | תשסא - לעילוי נשמת אברהם בן עליה וקרלוס יאיר בן יעקב - תרם 2000 ₪ לפני 945 ימים

בעילום שם | תשס - - תרם 10000 ₪ לפני 946 ימים

טל מידלר | תשסד - - תרם 7200 ₪ לפני 946 ימים

בעילום שם | מולר - - תרם 1500 ₪ לפני 946 ימים

בעילום שם | תשסח - להצלחת עם ישראל והישיבה החשובה וללידה קלה ומוצלחת - תרם 1000 ₪ לפני 946 ימים

בעילום שם | תשסח - - תרם 2500 ₪ לפני 946 ימים

בעילום שם | מחזור מייסדים - להצלחת עם ישראל - תרם 1000 ₪ לפני 946 ימים

בעילום שם | מחזור מייסדים - - תרם 10000 ₪ לפני 946 ימים

מוטי הרשקוביץ | מחזור מייסדים - לכבודו של הרב יוסי היקר - תרם 1000 ₪ לפני 946 ימים

בעילום שם | תשסח - - תרם 3600 ₪ לפני 946 ימים

שמעון גרוס | תשסה - - תרם 3000 ₪ לפני 946 ימים

אלקנה חדרי | תשסט - לענ בהיא בלה בת יחזקאל, ישי בן חיים יחזקאל אהרון - תרם 5000 ₪ לפני 946 ימים

יאיר ויזנר | תשסה - זיווג הגון וזרע של קיימא לכל בית ישראל - תרם 5400 ₪ לפני 946 ימים

סיני הירש | תשסא - - תרם 15000 ₪ לפני 946 ימים

בעילום שם | מחזור מייסדים - לעילוי נשמת שרה בת שמחה ותומר בן שלום - תרם 3600 ₪ לפני 946 ימים

איציק פנירי | תשסא - - תרם 7200 ₪ לפני 946 ימים

בעז שינברג | תשסט - לרפואת חיים בן רבקה ומרים בת שרה - תרם 4000 ₪ לפני 946 ימים

אפריים אבני | תשס - לזיווג הגון אסתר אביטל בת ברכה. להצלחת חיילי צהל וגדוד 890. - תרם 10800 ₪ לפני 946 ימים

איתן כהן | תשסב - להצלחת הישיבה - תרם 2160 ₪ לפני 946 ימים

בעילום שם | תשסה - להצלחת תלמידי הישיבה - תרם 9000 ₪ לפני 946 ימים

בעילום שם | תשסו - להצלחת הישיבה - תרם 5500 ₪ לפני 946 ימים

בעילום שם | תשע - - תרם 7500 ₪ לפני 947 ימים

אריאל אוסטרבך | תשסה - - תרם 5000 ₪ לפני 947 ימים

אליהו עטיה | תשסד - לענ בן ציון חיים בן תמר - תרם 7500 ₪ לפני 947 ימים

אהרון שנון | תשסה - - תרם 1000 ₪ לפני 947 ימים

נתנאל מסינג | הנהלת הישיבה - לרפואת סבתי מורתי נחמה דבורה בת אהובה,סבי מורי ראובן שמואל בן שושנה. ללידה קלה ובריאה- עדינה יוטה שרה בת חווה גיטל. זיווג הגון- אשר בן חווה גיטל. להצלחת לומדי התורה ולהצלחת הישיבה הקדושה. - תרם 3600 ₪ לפני 947 ימים

עוזיאל בן עמי צרפתי | תשסא - לענ חיה אסתר שלימה בית יפה שיינדל. - תרם 10000 ₪ לפני 947 ימים

איתיאל כלפה | תשסט - - תרם 5000 ₪ לפני 947 ימים

אליה ינון | תשסח - לעילוי נשמת בן ציון בן יחיא ולזיווג זריז וטוב לכל הרווקיאדה באשר היא! - תרם 5400 ₪ לפני 947 ימים

בעילום שם | תשסז - להצלחת הישיבה - תרם 5000 ₪ לפני 947 ימים

אמנון ויסבוים | תשסד - להצלחת קרית החינוך התורנית באילת - תרם 10000 ₪ לפני 947 ימים

בעילום שם | תשסד - לשמחה, יראת שמים ושפע רוחני וגשמי - תרם 1800 ₪ לפני 947 ימים

בעילום שם | תשסג - להצלחת עם ישראל בארצנו השלימה! - תרם 10800 ₪ לפני 947 ימים

ישראל יום טוב | תשסג - להצלחה ובריאות משפחת יום טוב - תרם 7200 ₪ לפני 947 ימים

איתי נגר | תשסג - - תרם 1200 ₪ לפני 947 ימים

בעילום שם | הנהלת הישיבה - להצלחת עם ישראל - תרם 3600 ₪ לפני 947 ימים

בעילום שם | תשסב - - תרם 200 ₪ לפני 947 ימים

יונתן גזברי | תשס - - תרם 3600 ₪ לפני 947 ימים

בעילום שם | תשסה - לטהרה, אהבה, שלום בית, התחזקות בתורה וירש, לחינוך הילדים, בריאות ופרנסה בשפע - תרם 18000 ₪ לפני 948 ימים

ספי לובר | תשע - להצלחת הישיבה תלמידיה ורבניה! ולעילוי נשמת טליה בת חיים יוסף - תרם 10000 ₪ לפני 948 ימים

בעילום שם | תשסט - - תרם 200 ₪ לפני 948 ימים

אליאב זריהן | הנהלת הישיבה - לענ מאיר בן תמר, אסתר בת רחל, עמוס בן זובידה, משה בן רחל | לענ מאיר בן תמר, אסתר בת רחל, עמוס בן זובידה, משה בן רחל - תרם 12962 ₪ לפני 948 ימים

אליה סג''ל | הנהלת הישיבה - לענ סבתא רחל בת שפרה וסבא אליה בן יחיאל עמנואל - תרם 2500 ₪ לפני 948 ימים

מנחם באואר | תשסז - - תרם 5000 ₪ לפני 948 ימים

אלון שטוסל | הנהלת הישיבה - לענ: סבא אברהם בן רבקה, סבא אברהם בן נתן, סבא חנינא בן משה, סבתא ציפורה בת דוד אהרון, סבתא אלקה בת מתתיהו, הלל נדב בן חיים. - תרם 12500 ₪ לפני 948 ימים

בעילום שם | תשסו - להצלחת עז בנימין בן לורה לאה, יהודה נתנאל בן טובה, רזיאל בן עידית, רון עמרם בן דליה, אריק צליח - תרם 1800 ₪ לפני 949 ימים

נועם ברנדל | תשסב - להצלחת רות תמרה בת אפרת ואלישיב חיים בן אפרת ואיתן בן אפרת - תרם 234 ₪ לפני 949 ימים

אלעד בר שלום | תשס - לרפואת אפרת בת יהודית - תרם 12600 ₪ לפני 949 ימים

בעילום שם | תשס - - תרם 9000 ₪ לפני 950 ימים

חיה בנדט | הנהלת הישיבה - לעילוי נשמת עמיחי בן שמואל - תרם 10000 ₪ לפני 950 ימים

הרב ליאור בנדט | הנהלת הישיבה - לעילוי נשמת עמיחי בן שמואל - תרם 10000 ₪ לפני 950 ימים

אלחנן ויינשטיין | תשסד - באהבה רבה - תרם 3600 ₪ לפני 950 ימים

בעילום שם | מחזור מייסדים - להצלחה בחינוך ילדינו לתורה ומידות טובות - תרם 10000 ₪ לפני 951 ימים

בעילום שם | תשס - - תרם 1000 ₪ לפני 951 ימים

אבירם פרץ | תשסד - - תרם 10800 ₪ לפני 951 ימים

בעילום שם | תשע - - תרם 900 ₪ לפני 951 ימים

רועי כהן | תשסב - לעילוי נשמת חנה בת מזל - תרם 3600 ₪ לפני 951 ימים

משה גוטסמן | תשסב - להצלחת הישיבה רבניה, תלמידה ובוגריה. להצלחה ולבריאות איתנה בריאות הגוף והנפש לכל משפחתנו - תרם 9360 ₪ לפני 951 ימים

בעילום שם | תשע - לרפואת הגוף והנפש וזיווג הגון אריאל קלמן בן אסנת - תרם 15000 ₪ לפני 951 ימים

יאיר גלושטיין | תשסו - - תרם 1800 ₪ לפני 952 ימים

בעילום שם | תשסח - - תרם 2500 ₪ לפני 952 ימים

אביתר רייכמן (1) | תשע - טובה מנוחה בת דליה לזיווג הגון - תרם 636 ₪ לפני 952 ימים

ירדן כץ | תשסו - לעילוי נשמת שאול חיים הכהן ז''ל בן נועדיה שתחי'. להצלחת אחינועם רבקה בת ציפורה עשירה, ראשית בת אחינועם רבקה, נוה בנימין בן אחינועם רבקה, איתם מנחם בן אחינועם רבקה וירדן עדוא בן נועדיה - תרם 2400 ₪ לפני 953 ימים

חנן ויהודית בלנקשטיין | תשסג - - תרם 3600 ₪ לפני 953 ימים

בעילום שם | תשסט - ללידה קלה ובריאה. - תרם 1000 ₪ לפני 953 ימים

בעילום שם | תשסט - - תרם 5200 ₪ לפני 953 ימים

אלעד נתנזון | תשסב - - תרם 5400 ₪ לפני 953 ימים

ידידיה הוכמן | תשס - להצלחת אביגיל שולמית בת מיכל - תרם 15000 ₪ לפני 953 ימים

עידו שינוביץ | תשסג - לתשובה מאהבה ולגאולה שלמה בקרוב - תרם 1800 ₪ לפני 954 ימים

צבי גילה | תשסא - מתוך הכרת הטוב לרבני הישיבה שהעמידונו בקרן אורה. לענ נעם מאירסון ושמואל וייס היד - תרם 9000 ₪ לפני 954 ימים

שלומי ואתי כהן | מחזור מייסדים - להצלחת וילף המלך! - תרם 2000 ₪ לפני 954 ימים

בעילום שם | תשסד - זיווג הגון עודד בן חוה - תרם 1000 ₪ לפני 954 ימים

בעילום שם | תשסו - - תרם 10000 ₪ לפני 954 ימים

אפרים כפרי | תשסא - לבריאות המשפחה - תרם 3600 ₪ לפני 955 ימים

צבי יהודה ברזילי | תשסה - - תרם 2500 ₪ לפני 955 ימים

ישראל ישראלי | תשע - זיווג הגון לכל רווקי ורווקות עם ישראל בפרט לרווקי תשע - תרם 5000 ₪ לפני 955 ימים

בעילום שם | תשסה - - תרם 100 ₪ לפני 955 ימים

בעילום שם | תשסד - לרפואת אליעזר יוסף בן חנה ליבה - תרם 7200 ₪ לפני 955 ימים

דני וברכי זעירא | תשס - להצלחת ישיבת אילת - תרם 9000 ₪ לפני 956 ימים

ידידיה בדולח | תשסז - לרפואת גילה מרים בת שרה - תרם 12960 ₪ לפני 957 ימים

בעילום שם | תשע - לעילוי נשמת יצחק יעקב בן יוסף - תרם 7200 ₪ לפני 957 ימים

בעילום שם | תשסב - להצלחת הישיבה ורבניה, תלמידיה ובוגריה באשר הם, ולהגדלת אור התורה בעיה"ק אילת. - תרם 5000 ₪ לפני 957 ימים

בעילום שם | תשסז - - תרם 2000 ₪ לפני 957 ימים

שמואל והדסה לקס | תשסד - לע"נ ר' חיים ישראל בן יעקב לקס ז"ל ומרת רחל בת שמואל אהרון לקס ע"ה. לרפואת ר' ישעיהו בן אסתר הכהן נתנזון ומרת שרה בת הודל נתנזון - תרמו 9000 ₪ לפני 957 ימים

צוריאל ברויאר | תשע - זרע של קיימא לשלומית בת סופיה ואביעד רפאל בן חיה נחמה - תרם 5000 ₪ לפני 958 ימים

אורית ומוטי סימפסון | מחזור מייסדים - - תרם 4320 ₪ לפני 958 ימים

בעילום שם | תשע - לזיווג הגון ולהצלחת הישיבה - תרם 500 ₪ לפני 958 ימים

בניה הוכמן | תשסא - - תרם 10000 ₪ לפני 959 ימים

יהודה מילר | תשסא - - תרם 7200 ₪ לפני 959 ימים

אלעד רומי | תשסא - לעילוי נשמת ישראל לייב בן אביגדור ושמואל בן חנה - תרם 10000 ₪ לפני 959 ימים

בעילום שם | תשסד - בברכת יגדיל תורה ויאדיר! - תרם 3600 ₪ לפני 959 ימים

משה ווילף | תשסא - להצלחת הישיבה. בתודה גדולה לבוגרי הישיבה המדהימים של הישיבה. לעילוי נשמת רחל בת שפרה - תרם 18000 ₪ לפני 959 ימים

דניאל לונצר | תשסא - לעילוי נשמת אידה רות בת אהרון - תרם 10000 ₪ לפני 959 ימים

ברוך גולדרייך | תשסט - לרפואת בילה בת שרה אסתר פרעל, חיים בן דינה. ולזרע של קיימא לשני בת שרה - תרם 10000 ₪ לפני 959 ימים

אורי ארליכמן | תשסז - לרפואת יעל בת עדינה ולהצלחת עם ישראל - תרם 10800 ₪ לפני 959 ימים

בעילום שם | תשע - - תרם 4500 ₪ לפני 959 ימים

בעילום שם | מחזור מייסדים - לענ יעקב ישראל בן מנחם - תרם 5000 ₪ לפני 959 ימים

בעילום שם | תשסח - להצלחת הישיבה ורבניה - תרם 3600 ₪ לפני 959 ימים

בעילום שם | תשסו - - תרם 1080 ₪ לפני 959 ימים

מתניה קרקובר | תשע - - תרם 7200 ₪ לפני 960 ימים

משה וילשנסקי | תשע - - תרם 9000 ₪ לפני 960 ימים

בעילום שם | תשסז - לעלנ דרור יצחק בן אוריאל יהודה - תרם 7500 ₪ לפני 960 ימים

משה אבני | תשסז - לזיווג הגון לאסתר אביטל בת ברכה, וברכה והצלחה לרבני הישיבה, תלמידיה ובוגריה. - תרם 9000 ₪ לפני 960 ימים

בעילום שם | מחזור מייסדים - להגדיל תורה ולזכות עם ישראל - תרם 3600 ₪ לפני 960 ימים

בעילום שם | מחזור מייסדים - - תרם 3600 ₪ לפני 960 ימים

דוד מרקוביץ | תשסז - לענ רחל מלכה בת דוד מאיר - תרם 5000 ₪ לפני 960 ימים

בעילום שם | תשסד - לזיווג הגון ליונת זהבה בת בתיה ולהצלחת יעקב בן יהודה - תרם 7400 ₪ לפני 960 ימים

בעילום שם | תשסח - - תרם 2500 ₪ לפני 961 ימים

עמיחי שטינברג | תשסז - הצלחה לכולם, להגדיל תורה ולהאדירה - תרם 9000 ₪ לפני 961 ימים

בעילום שם | תשסז - - תרם 9000 ₪ לפני 961 ימים

יעקב זימרס | תשסו - להצלחת הישיבה - תרם 5400 ₪ לפני 961 ימים

מוטי יעקובי | הנהלת הישיבה - להצלחת הישיבה - תרם 2500 ₪ לפני 961 ימים

בעילום שם | תשסח - - תרם 16240 ₪ לפני 961 ימים

גלעד קוט | תשסט - להצלחת הישיבה - תרם 5000 ₪ לפני 961 ימים

בעילום שם | תשסב - - תרם 2500 ₪ לפני 961 ימים

אביעד טאוב | תשסב - להצלחת הישיבה והקהילה באילת - תרם 5400 ₪ לפני 962 ימים

בעילום שם | תשסח - - תרם 10080 ₪ לפני 962 ימים

בעילום שם | הנהלת הישיבה - - תרם 10000 ₪ לפני 962 ימים

סיני בק | תשסו - - תרם 5000 ₪ לפני 964 ימים

בעילום שם | תשסג - לרפואת ויולט לואיז בת ג'ילט - תרם 5400 ₪ לפני 964 ימים

בעילום שם | תשסח - - תרם 4600 ₪ לפני 964 ימים

צחי סלה | תשסג - לעילוי נשמת דינה בת מלכה חיה,יסכה בת בריינה וחיה בת יסכה - תרם 10400 ₪ לפני 964 ימים

בעילום שם | תשסג - לעילוי נשמת יהונתן איינהורן היד - תרם 5000 ₪ לפני 964 ימים

אורי בלנקנשטיין | תשסג - להצלחת חברי השיעור - תרם 4320 ₪ לפני 965 ימים

ישראל שרייבר | תשסג - להצלחת הישיבה - תרם 7500 ₪ לפני 965 ימים

בעילום שם | תשסג - - תרם 7200 ₪ לפני 965 ימים

אליקים יאסי | תשסה - לעילוי נשמת מתניה בן יוסף שמחה - תרם 10800 ₪ לפני 965 ימים

הלל בן ארצי | תשסז - - תרם 6500 ₪ לפני 965 ימים

אוריאל כהן | הנהלת הישיבה - בהערכה עצומה לרב יוסי ולמשה ולהצלחת ילדינו - תרם 5000 ₪ לפני 965 ימים

בעילום שם | תשסח - לרפואת חולי עם ישראל וזיווג הגון במהרה למי שזקוק.. - תרם 7200 ₪ לפני 967 ימים

הרב טוביה בלייכר | הנהלת הישיבה - - תרם 10000 ₪ לפני 967 ימים

בעילום שם | תשסד - - תרם 600 ₪ לפני 967 ימים

בעילום שם | תשסד - - תרם 3600 ₪ לפני 967 ימים

אורי שטרנברג | תשסט - - תרם 5000 ₪ לפני 968 ימים

בעילום שם | תשסט - להצלחת הישיבה וכל עם ישראל. - תרם 3600 ₪ לפני 968 ימים

בעילום שם | תשסח - - תרם 2500 ₪ לפני 968 ימים

בעילום שם | מחזור מייסדים - - תרם 2500 ₪ לפני 968 ימים

נועם הכסטר | מחזור מייסדים - - תרם 1000 ₪ לפני 969 ימים

בעילום שם | תשסד - - תרם 15000 ₪ לפני 969 ימים

בעילום שם | תשסב - - תרם 5400 ₪ לפני 969 ימים

בעילום שם | תשסב - לרפואת טומי חיים בן ליליאן ולעילוי נשמות יעקב וישראל בני נפתלי הרץ הלוי - תרם 10000 ₪ לפני 970 ימים

בעילום שם | תשסח - להצלחת הישיבה רבניה אברכיה ותלמידיה - תרם 24000 ₪ לפני 970 ימים

בעילום שם | תשסד - - תרם 10800 ₪ לפני 970 ימים

בעילום שם | תשסח - לזיווג במהרה לציפורה בת אסתר ומוריה בת בטי - תרם 7200 ₪ לפני 970 ימים

בעילום שם | תשסד - להצלחת הישיבה רבניה בוגריה ותלמידיה ולרפואה שלימה בקרוב. - תרם 9360 ₪ לפני 971 ימים

שלמה הרבסט | תשסה - - תרם 10000 ₪ לפני 971 ימים

בעילום שם | תשסד - - תרם 15000 ₪ לפני 971 ימים

בעילום שם | תשסד - לזיווג הגון במהרה אלחנן שמעון בן חסיה רבקה ולהצלחת הישיבה הקדושה בה. - תרם 1800 ₪ לפני 971 ימים

מתן קליינמן | תשסד - לזיווג הגון עודד בן חוה, הדס רינה בת אסתר, בת חן רבקה בת דורית, ולע"נ חנינא ואלקה אברוך, צבי ושולמית קליינמן, נתן פלזנשטיין ולברכה וסיעתא דשמייא בכל עמלינו - תרם 15000 ₪ לפני 972 ימים

נתן קופרמן | תשסד - לבריאות המשפחה, הצלחת כל חברי השיעור והצלחת בניין הישיבה הגשמי והרוחני!! - תרם 10000 ₪ לפני 972 ימים

בעילום שם | הנהלת הישיבה - לע"נ מנחם בנימין ומרגיט זילברפלד ז"ל - תרם 10000 ₪ לפני 972 ימים

בעילום שם | תשסט - - תרם 2500 ₪ לפני 972 ימים

יוני סלייטר | תשסט - לעילוי נשמת סבינו יעקב בן מנחם מנדל ולהצלחת הישיבה, רבניה, תלמידיה ובוגריה! - תרם 10000 ₪ לפני 972 ימים

עמנואל יהודה וסרטייל | תשסד - לעילוי נשמת איסר ראובן בן ברוך זאב ובהערכה רבה על הצמחתנו : - תרם 15000 ₪ לפני 972 ימים

בעילום שם | מחזור מייסדים - לשמחה ואמונה רבקה שירה בת רחל - תרם 9000 ₪ לפני 973 ימים

מאיר וינגוט | מחזור מייסדים - להצלחת הישיבה ובוגריה בכל מקום ובכל אתר - תרם 18000 ₪ לפני 973 ימים

בעילום שם | מחזור מייסדים - להצלחת חברי השיעור בגשמיות ורוחניות, להצלחת ראש הישיבה - תרם 19980 ₪ לפני 973 ימים

בעילום שם | תשסט - להצלחת הישיבה - תרם 30000 ₪ לפני 973 ימים

יונתן שפנגלט | תשסד - לעילוי נשמת יעקב יצחק בן יחזקאל דוד ולעילוי נשמת מרים בת חנה - תרם 7500 ₪ לפני 973 ימים

הרב אורן טרבלסי | הנהלת הישיבה - להצלחת הישיבה ובנינה - תרם 10500 ₪ לפני 973 ימים

בעילום שם - דרך אביחי וייס | תשסה - לכבוד הנכדה המדהימה נטע - תרם 500 ₪ לפני 973 ימים

בעילום שם | תשסד - הצלחה לעם ישראל - תרם 10000 ₪ לפני 973 ימים

יונתן לקס | תשסד - לעילוי נשמת רוחמה בת שמואל וגדולה - תרם 7200 ₪ לפני 974 ימים

בעילום שם | תשסד - לעילוי נשמת סבתי פנינה בת גבריאל - תרם 15120 ₪ לפני 974 ימים

ניסים נעם טוויל | תשסד - - תרם 18000 ₪ לפני 974 ימים

ידידיה אטון | תשסד - לענ אוריאל דניאל בן לאה - תרם 7200 ₪ לפני 974 ימים

יוסף אליסף | תשסד - לעילוי נשמת ר' נחום בן הרב אלכסנדר - תרם 7200 ₪ לפני 974 ימים

פנחס מימון | תשסד - לעילוי נשמת יעקב בן דינה - תרם 15000 ₪ לפני 974 ימים

מורג דהן | תשסד - לרפואת יותם בן רוית - תרם 15000 ₪ לפני 974 ימים

נריה אנטמן | תשסד - לעילוי נשמת רחל בת שפרה - תרם 15000 ₪ לפני 974 ימים

בעילום שם | תשסט - מציאת זיווג הגון לאביטל בת אביגיל - תרם 500 ₪ לפני 974 ימים

יונתן דיבון | תשסט - להגדלת אור תורת בעלי הבתים - תרם 7500 ₪ לפני 974 ימים

דוד וגילה דישון- דרך עמי דישון | תשסה - לקידוש שם שמים בעיר הקודש אילת - תרם 3600 ₪ לפני 975 ימים

ירון שמידט | תשסה - להצלחת תלמידי ובוגרי הישיבה - תרם 10800 ₪ לפני 975 ימים

עמי דישון | תשסה - לרפואת דבורה בת יעל - תרם 10800 ₪ לפני 975 ימים

בעילום שם - דרך עמי דישון | תשסה - הישיבה בנתה את אחי - אשמח להשתתף בבניינה - תרם 1190 ₪ לפני 975 ימים

אליעזר אבני | תשסב - להצלחת בניין התורה בעם ישראל - תרם 5000 ₪ לפני 976 ימים

אהרון אקרמן | תשסב - להצלחת הלב הפועם של הגרעין התורני באילת, הלא הוא ישיבת איילת השחר - תרם 10800 ₪ לפני 977 ימים

קובי לרנר | תשסב - - תרם 12500 ₪ לפני 977 ימים

יונתן אלשייך | תשסה - לבשורות טובות - תרם 18000 ₪ לפני 977 ימים

מנשה נגר | תשסט - להצלחת הישיבה ובוגריה! - תרם 11000 ₪ לפני 977 ימים

אביחי וייס | תשסה - להצלחת הישיבה והשיעור - תרם 18000 ₪ לפני 978 ימים

יונדב הורוביץ | תשסב - בשותפות אמיצה מהשורשים עד לפירות - תרם 10000 ₪ לפני 978 ימים

יניב דדון | תשסט - לרפואת יצחק בן ליפשא ופרומה בת משא, לעילוי נשמת שמחה בת סעדה ושמעון בן פרחה. להגדלת והאדרת אש התורה בליבותינו. - תרם 5000 ₪ לפני 979 ימים

חנניה באבד | תשסב - להצלחת הישיבה ועיסוקה בעבודת ה' ושיפוצו מעיינותיה חוצה - תרם 7200 ₪ לפני 979 ימים

איתן דניאל שנור | תשסב - - תרם 20000 ₪ לפני 979 ימים

אליאב שטרן | תשסב - להצלחת הישיבה והשיעור - תרם 14400 ₪ לפני 980 ימים

יאיר שטול | תשסט - לעילוי נשמת ר' אלכסנדר בן טובה ולזיווג הגון : זהורית זוהרה בת זהבה. נטע חנה בת שלומית. - תרם 10000 ₪ לפני 980 ימים

יהונתן פלדמן | תשסט - להצלחת הישיבה ובניית בית המדרש במהרה - תרם 7500 ₪ לפני 980 ימים

מאיר אביעד כהן | תשסט - לעילוי נשמת סבתי מורתי שושנה בת יחיאל ז"ל ולרפואת עילאי בן עינב טובה - תרם 7500 ₪ לפני 981 ימים

היה שותף לבניין הישיבה

אוריאל אלקובי
ישראל אפשטיין
אוריאל כהן
יפה דרשן
משה יאסי
דוד בן יעקב
מוטי הרשקוביץ
אריאל גוטמן
רפאל וייזל
איתן לוי
אליהו נוימן
מרדכי סימפסון
הראל יצחק זנד
מאיר וינגוט
שלמה כהן
נועם הכסטר
יהושע פוזן
אליעוז שפילמן
אברהם אהרון
דרור שריקי
אריאל טובול
איתן נאמן
רמי בן שמעון
אלעד גורי
יהודה בראון
חגי שומרון
אריאל חייקין
מתי עובדיה
ניר לוי
צביקה שי
עמיחי מאיר
חנן יריחובר
אפרים קופלד
יהונתן טוביה קופ
משה מרגלית
יאיר צוקרמן
ידידיה הוכמן
אסף בנדל
אפריים אבני
דן יואל זעירא
שלמה שובי
מאיר סמסון
ברוך גיטלמן
נתנאל פיליפ
מיכה ארז
אלעד בר-שלום
יונתן גזברי
אביחי הלוי
יצחק קליין
צבי גילה
יובל בוט
יהודה מילר
עמיחי בכר
בניה הוכמן
סיני הירש
משה ווילף
אוהד כהן
איתן כהן
אפריים כפרי
דניאל לונצר
יוסף מזרחי
יצחק שלומי
ניר הוכוולד
אחיקם גבריאל כהן
עוזיאל בן עמי צרפתי
משה אליעזר דרדיק
ישעיהו צוהר
אבשלום סילוק
אלחנן אוחיון
אלעד רומי
ירון חכמון
איציק פנירי
צחי בן ישי
יואל-צבי סלוין
רועי כהן
יהודה אריה ולד
נריה יגל
יונדב הורוביץ
איציק כהן
נועם ברנדל
אליעזר אבני
יעקב שלום גרינולד
אהרון אקרמן
אמיתי גוטמן
יוסף הרבסט
נריה וינגוט
ישראל יום טוב
יותם לוי
הלל סעדון
עמרי קנוטופסקי
איתן דניאל שנור
חנניה באבד
יהודה נבון
בניה פרידמן
נתן קופרמן
יוני הרשטיק
אליאב שטרן
אביעד טאוב
יונתן יהודה טבול
יצחק אזרד
איל גוטליב
משה ריבלין
דורון גוטמן
יעקב וינקלר
יאיר ברק
יאיר ואביגיל שפירא
טל בובליל
קובי לרנר
משה גוטסמן
צבי יהודה הרלינג
נעם יעקב בהלול
אורי בלנקנשטיין
עידו שינוביץ
זאב זנדברג
אבי אברמוביץ
ליאור יאיר
איתי נגר
אבירם פרץ
צחי סלה
אריאל קצובר
אבי רינג
ישראל שרייבר
איתן ואך
אביעד דרף
אביאל סולטן
איתמר גוטליב
אלון בן יוסף
טוביה עדן
איתמר כהן
עידן כהן
אלנתן שמחה כהן
שביב בלדסר
נריה אנטמן
מורג דהן
עמנואל יהודה וסרטייל
ניסים נעם טוויל
יונתן לקס
דוד יגאל אזולאי
יוסף אליסף
אוריה הורביץ
הראל כהן
אמנון ויסבוים
אורי חיים
פנחס מימון
אמיתי קנר
שמעון הירש
איתמר חברוני
אורי לוין
אוריה הירש
אלחנן ויינשטיין
יוני נווה
אליהו עטיה
בנימין קארו
שמעון כהן
חיים קסל
מתן קליינמן
יואל סרור
אביחי אביב
שמעון נתנאל
איתן אקרמן
אביב צבי וייס
עמיחי וסרטייל
אלקנה בר איתן
תום פרץ
משה אפשטיין
ידידיה אטון
טל מידלר
דביר בן חיים
הראל סלע
איתן קליגר
יונתן שפנגלט
בצלאל רודריג
אביב שושן
צבי יהודה גנץ
שמשון נוביק
אריאל אוסטרבך
אופיר אלטמן
שלמה הרבסט
יהונתן יעקב
דוד לונטל
אהרון מילר
יוחאי רוימי
יונתן אלשייך
שמעון גרוס
עמי דישון
אביתר חזות
אליקים יאסי
משה יהודה יוליוס
ערן בהלול
מנחם ביגל
אלון כהן
יוסי סוד
אליהו משה סטיסקין
דני שטריק
ישי לזר
יאיר ויזנר
אברהם הלוי
אהרון שנון
ירמיה חלמיש
נתנאל מרגלית
בנימין קרפלס
נדב גרשוני
יהודה רובינוביץ
צבי יהודה ברזילי
אביחי וייס
דביר דויטש
נעם טאוב
רועי הגר
אורי איזק
אוריאל בירנבוים
חיים הדר זרי
אבישי אופק
סיני בק
יאיר גלושטיין
משה אמיתי גאולי
עומר לוין
מתן אלקן
יעקב זימרס
אביצור יעקב
אמיר אזולאי
יוחאי קפלן
עמיחי זנד
ירדן כץ
מנחם משען
אלקנה שנקר
יעקב צבי מניטנטג
מתניה ברט
אביתר רוזנברג
נתנאל נפתלי בראון
עמיעד מנחם גולדס
מרדכי זמיר
אריה דננברג
אורי ארליכמן
ידידיה בדולח
מנחם באואר
ראם אוחנה
יאיר לשם
משה אבני
אופיר יוסף
דוד מרקוביץ
עדין צ'סנר
צפריר קדויל
עמיחי שטינברג
יואב וינברג
חיים לב ארי
חגי רנד
פדיה עדן
הלל בן ארצי
ארז שטוסל
אילן קסל
גילאור מימון
מתנאל אופיר
גלעד שמידט
רזיאל גילה
אליה ינון
אלעד רפואה
עדיאל שרייבר
יוסף רחמים בוקרה
דוד בר-חי
נעם טובול
דניאל כהן
שמעון עטיה
גבריאל קריסמן
חננאל שטרן
דוד זרמתי
יהושע אנסבכר
דוד שטינברג
אביה רוז
עשהאל לוין
בנימין שטיין
יוני טאובר
נאור מועדה
אביחי פרץ
חיים גבאי
נתנאל לוין
לירן אליהו
יונה חדד
ישי איזק
יהודה טיבי
שלומי אדלר
בניה אסיף
אור ברח''ד
ברוך גולדרייך
ערן גנון
יניב דדון
יונתן דיבון
מתניה חביב חמאוי
עמיחי כהן
אלעד לחיאני
אריאל לסלו
יוני סלייטר
עקיבא שבת
יאיר שטול
אורי שטרנברג
יניב אליהו
יעקב דננברג
עומר יעקובי
מנשה נגר
מאיר אביעד כהן
אלקנה חדרי
יהונתן פלדמן
גלעד קוט
בעז שינברג
דור אודסר
הראל דביר
איתיאל כלפה
יחזקאל אלבז
משה גנירם
רעי דשן
משה וילשנסקי
ספי לובר
שילה ליאופולד
דוד אורי ליפשיץ
אריאל סטולפר
צור פלק
יהודה קריגמן
מתניה קרקובר
מתניה אליצור
צוריאל ברויאר
כפיר כהן
אלישיב מילר
אהרון לויט
מאיר רודריגז
יונתן שניידר
חנן בן חמו
משה קוסטינר
נתנאל רובין
אביתר רייכמן
מתנאל בוכריס
יואל אולך
יונתן בארי
יוסף בירנבוים
אבינועם בן פזי
דור דהן
מתניה ידידיה
אלרועי לסלו
אביעד סאלם
אלישיב שלמה סנדובסקי
אלחי עמית
חובב פלורסהיים
יצחק רודריגז
שלמה מוריה
אוראל כהן
אליהו כהן
רגב מרגל
דניאל ספיר
יאיר בלוך
משה יונתן אהרוני
יוסף ינאי
דוד חלמיש
יעקב שטראוס
דוד נתנאל אסרף
אביתר דויטש
אילון וינקלר
רועי זאבי
נחמיה זכריה
בצלאל טנא
איתיאל כהן
אלעד אברהם כהן
ניתאי קניאל
מאיר קפלן
נעם ששר
ישי לאוב
איתן מידד
אברהם יצחק ראב
מנחם גדליוביץ
איתי אבנית
אביתר בנבנישתי
נתנאל אדלר
אברהם אלטשולר
יגל אלימלך
אלעד גפן
איתן וינברג
אליסף חיון
אלישמע יעקב לביא
אלעד נתנאל
מאיר פוקס
הושע עמי קלוש
רפאל קנון
ידידיה שראל
אלקנה לסלו
אוראל דהן
יוסף קרים
אורי מתניה אורגד
אהוד ידידיה בודנהיימר
יובל פישר
עתניאל נחמיה אדרי
בניה אלפסי
דביר אנגל
איתן אנדה
ארי בלוך
רועי דרדיק
אלישיב הוכמן
עומר ויסקי
אהרון ישראל
שלומי לקס
דביר משילקר
איתי קאהן
אביעד קליין
מרדכי רייכנברג
אמיתי אילון
יהודה הר סיני
יהודה לנצמן
גלעד אליה מדר
אוריה ברנשטיין
נפתלי וייס
שמעוני יקיר
יעקב שוקרון
אלקנה שטריקר
נפתלי הופמן
עקיבא אפשטיין
עמיחי ברטפלד
עידו גרוסמן
אוהד דל
שמואל דנה
נחום דרייזין
שמואל יוליוס
דוד כהן
ישי כהן
אברהם יצחק עטיה
מתנאל קדוש
מרדכי קרמר
יאיר רובין
מתניה שניידר
הבטמו קאסיי
איתי גלושטיין
ידידיה דובדבני
אסף פרנקל
יהונתן שוק
יאיר פלג
דביר ראוכברגר
אליהו אוחנה
נתנאל גיבר
ברוך מרדכי קורנבלום
בנימין אליצור
שילה ביטון
אביה גז
אורי טייטלבוים
שלמה ימיני
אליה סג''ל
יובל צור
אליוסף שטרן
דוד חובב
מתניה ברזילי
אילן גלוך
חגי קנורוביץ
יעקב רוזיליו
יהודה זרד
צבי רכל
אוריה עקיבא
איתי פלדמן
נעם אליהו בונפד
עמיעד בר יוסף
דניאל גאסק
משיי גופר
ספיר הלבפינגר
אביחי חזן
אופק לבאן
יהונתן ניסים
רעי שמיר
טל שחר כהן
תומר בנימין מונסה
יהודה נויברגר
עמית אף
איתם כהן
יונתן אולך
עמיחי נגר
נועם שוורץ
מעוז אדלר
יעקב תם גוטליב
מתניה גמליאל
דעאל הכהן וינגרטן
חיים דוד לוגסי
עקיבא קסוביץ
דעיה גטר
עמית לב ארי
יגאל אנטמן
אליהו גדות
דניאל מנדלבום
עמיחי שהואט
איתן אלשייך
שילה שילר
דוד נויברגר
אורי זגדון
אריאל קלינשפיז
אלקנה שלמון
יאיר פולק
הרב יוסי רודריגז ש.ת.
אלעד נתנזון
יוליוס משה
ירון שמידט
דוד וגילה דישון- דרך עמי דישון
אלן יוסף בורשטיין
בעילום שם - דרך אביחי וייס
הרב אורן טרבלסי
יניב רזניק
רוברט סלייטר
הרב יעקב סופר
יונתן אברמוביץ'
ותקין עובד
יהודה שטהל
אריה רוטשילד
הרב טוביה בלייכר
בנית הרב אסף
יונתן טבול
מוטי יעקובי
אוריאל בוטבול
שמואל והדסה לקס
איילת סטולפר
אורית ומוטי סימפסון
דני וברכי זעירא
ישראל ישראלי
אפרים כפרי
חיים קליינמן
שלומי ואתי כהן
חנן ויהודית בלנקשטיין
אביתר רייכמן (1)
שמואל ליאופולד
הרב ליאור בנדט
חיה בנדט
אלעד בר שלום
אלון שטוסל
אליאב זריהן
בעילום שם - דרך עמי דישון
גידי נעמן
אלרואי שוקרון
ישראל יום טוב 1
נתנאל מסינג
מקס
אופיר ויעל יוסף
לולה רודריגז
משה ומרגלית גריסרו
משה נעמן
הרב דני מילר
עמיחי לביא
ידידיה דובדבני (1)
נריה וינגוט (1)
מוריאל קוט
יאיר קולה
מיכאל דוכן
משה כהן
כפיר באואר
יוחאי איזק
אריה יוליוס
אוריאל אברהם
אי
עידו רוטשילד
יוני נווה (1)
רותם רייך
איתי ווילף
שגיא ווילף
אלישבע
נתן לרנר
אלעד ווילף
נעמה נצר
חנן הכסטר
ברכה שטרן
אלקנה קרקובר
יוסף יאיר בר-און
יהוסף שלמה בלייכר
שמריה עטיה
צורי בר-און
יוסף מלמד
ישראל עמיחי בלייכר
מחסני שטרן
קרקובר יוסי
אייל רוטשילד
בעילום שם
יוחאי רואימי
נורית רוטשילד
בעילום שם (1)
יוגב חיים
איתן חיים
נוה אקרמן
נריה בירנבאום
יחזקאל וחוה ליכטנשטיין דרך עמי דישון
מוריה רוטשילד
רחל רודריגז
נתנאל וחיה וסרטייל דרך עמי דישון
ארגוב ברוך
יונתן גוטמן
יצחק בלוך
רות גוטמן
דורי ושירה דישון
ילדי רזניק
משה דרדיק
אוריאל טוביה עובדיה
שוקי וחני סלה
הרב אסף שטראוס
משה ואינועם ויצמן דרך עמי דישון
רענן ואודיה הורוביץ
אמתי בר-און
שלומי אדלמן
נגה אמונה בר-און
עומר גלנדאור
נתנאל עובדיה
אוריה ביטון

PCI DSS 1 Certified התרומה באתר מאובטחת ע"י חברת טרנזילה ועומדת בתקן האבטחה המחמיר PCI-DSS1

התרומה מוכרת לצורכי מס לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה
מעדיף לתרום בדרך אחרת? כתובת למשלוח שיק: ישיבת איילת השחר | ת.ד. 939 אילת 88000
פרטי חשבון להעברה בנקאית: בנק פאגי, סניף 182, חשבון 747335 | קוד מוסד 25600

דף בוגרים פנימי

באזור הבוגרים תמצאו גלריית תמונות מחיי הישיבה ותלמידיה לאורך השנים, תמונות ודיווחים שוטפים ממצב הבנייה בשטח ועדכונים שונים.

לפרטים נוספים ולתמיכה אפשר להתקשר למשה ווילף 050-8444851 | שלומי אדלמן 052-3832916