הרב אריה רוטשילד

בפרשת השבוע אנו מתחילים להפגש עם תהליך הירידה למצרים של עם ישראל, בפרשתנו מתגלים חילוקי דעות קשים בין השבטים השונים , חילוקי דעות שמופיעים בעקבות חלומותיו של יוסף ואשר מביאים את יוסף למצרים לשמש כעבד בביתו של אחד מבכירי השרים. לכאורה נראה שכל גלות מצרים האיומה שהיינו בה התגלגלה בגלל איזה ריב בין האחים? הייתכן?

יעקב שולח את יוסף אל אחיו "וַיִּשְׁלָחֵהוּ מֵעֵמֶק חֶבְרוֹן" אך האמת היא שחברון לא היתה כלל בעמק אלא על גב ההר?!

מסביר המדרש: ששלח אותו מעצה עמוקה של אותו צדיק הקבור בחברון - אברהם.

כלומר – כל התהליך שאנו עומדים לעבור, של הירידה למצרים והגלות במצרים הוא כולו נובע מהברית שכרת אלוקים עם אברהם: להקים אותו לעם מיוחד על במת ההיסטוריה, וכחלק מן היצירה הזו אנו נדרשים לעבור דרך גלות מצרים, כשם שכדי לזכך את הזהב חייבים להעבירו דרך האש.

אשרינו שזכינו!