אזכרה לרצי"ה קוק זצ"ל

"אשר בחר בנו מכל העמים", ומתוך כך "נתן לנו את תורתו"

י"ג אדר

במלאות 39 שנים לפטירתו של רבינו הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל, קיימנו אזכרה לזכרו. רה"י שליט"א והרב יעקב נשאו דברים לזכרו על אישיותו האדירה, ועל הדרך שהתווה לנו שבה ממשיכים אנו ללכת, מתוך אמונה עזה באלוקי ישראל, בעמו ובארצו.