אירועי חנוכה בישיבה

כ"ח כסלו

אע"ג שבשונה משנים שבשגרה, לא זכינו לקבל נופשים שבאו להתארח בעיר, זכינו לחגוג בשמחה רבה את חג החנוכה, מתוך אורה של תורה שבע"פ. כמו כל שנה נערכו מסיבות שיעוריות בהן סיכמו הבחורים סוגיות שונות באמונה ובהלכה. וכמובן גם נערכה סעודת מצווה ישיבתית, בא דיברו הרב יעקב שליט"א והרב יוחאי שליט"א בענייני דיומא.

השנה נערך לראשונה גם 'טיש' בנושא גבורה, שעניינו להעצים בקרבנו את גבורת המכבים, בו דיברו רה"י והרב יעקב שליט"א.