ביקור הראשון לציון הרב יצחק יוסף שליט"א

כ"ז טבת

ברוך ה' זכינו לביקורו של מר"ן הראשון לציון הרב יצחק יוסף שליט"א, הרב לישראל.

הרב התפלל איתנו שחרית ובסוף התפילה העביר שיעור על מסכת שבת.

בשיעור הרב דיבר בין השאר על מלאכות מבשל וזורע, ודיבר על חשיבות הלימוד אליבא דהלכתא.

בעז"ה שנזכה להגדיל תורה ולהאדירה!