ביקור הראשון לציון הרב שלמה עמאר שליט"א

י' שבט

ב"ה זכינו לביקורו של הראשון לציון הרב שלמה עמאר שליט"א.

הרב העביר שיעור במלאכת בורר, והדגיש את חשיבות לימוד המלאכות ובייחוד מלאכת בורר שבה אפשר להיכשל בקלות.