חג שבועות

הישיבה חגגה כמיטב המסורת וקיבלה תורה לאחר לילה של לימוד פורה ומעמיק. זכינו והרב דני חג עמנו בזמן מתן תורתנו, הרב העביר שיעורים על תורה לשמה ושלא לשמה ועוד שיעורים בנושאי היום. כמו כן העבירו שיעורים הרב יוסי והרב צבי אקרמן.

ו' סיון