מסיבת סיום זמן קיץ

ז' אב

בסייעתא דשמיא זכינו לסיים בתנופה את זמן קיץ. השנה הישיבה עברה למסכת פסחים, חוץ מכיתות הבוגרים שנשארו במסכת שבת.

כמנהג המסורת בישיבה, הבחורים דרשו בסוגיות הנלמדות בפני כלל הישיבה והרמי"ם, והראו בקיאות מרשימה. בסיום הערב ראש הישיבה סיכם את התקופה המשמעותית ונתן הדרכות לקראת היציאה לבין הזמנים.

בעזרת ה', נחזור לזמן אלול עם כוחות מחודשים לקראת השנה החדשה הבעל"ט!