סדר ט"ו בשבט

"חשק נטיעת אילנות נובע מחפץ הטבת הדורות הבאים, המובלט בתקפו בעץ החרוב" (פתגם החודש לראי"ה קוק)

ט"ו שבט

כמנהג ישראל מאז ימי האר"י ערכנו בישיבה את סדר ט"ו בשבט המסורתי, בהשתתפות רה"י והרב יעקב סופר, שדרשו בדיני המצוות התלויות בארץ, ובתוקפו של ט"ו בשבט שדרכו הם מופיעים ביתר עוז.