שיעורים כלליים לחג הפורים

בקפסולות, עם מסכות, במרחק של 2 מטר- מתכוננים לחג הפורים!

י"ב אדר

מתכוננים לחג הפורים בשיא העוצמה! מעבר להכנה האישית של כל אחד ואחד, זכינו לשמוע ולהתבשם מתורתם של רבותינו שהעמיקו ודרשו ברזי החג הקרב ובא.

ביום שלישי נשא דברים הרב גולן סעדון שקישר את ענינו של החג למצב האומה בזמן הזה.

ביום רביעי זכינו לשמוע שיעור כללי מפי מו"ר הרב אלי בזק שנוסף על שיעוריו הרגילים כמדי שבוע העביר גם שיעור כללי על שיחות הרצי"ה לפורים, והעמיק בדברים.

כמו כן באותו יום שמענו את השיעור המסורתי של רה"י שליט"א בהכנה הנפשית הנדרשת על מנת לקלוט ולקבל את אורות החג בצורה נכונה ומדויקת.

וזכינו לקבל קדושת פורים- באמת!