שיעור של הרב יוחאי במחנה שיזפון

הרב יוחאי העביר שיעור במחנה שיזפון לחיילים המשרתים בשריון וביניהם כמה מבוגרי הישיבה. הרב יוחאי דיבר על תחושת השליחות שצריך החייל להרגיש ועל האחריות שיש לחייל דתי על הרוח של העם במיוחד בצבא כשנפגשים עם עם ישראל על כל גווניו.

ד' תמוז