מחוברים לעיר

ידידים יקרים

ישיבת "איילת השחר" עומדת במרכזה של קהילת "אל עמי" - קהילה שזוכה להיות שותפה בבניין רוחה וזהותה העיר אילת. סביב הישיבה נבנתה קהילה המונה למעלה מ100 משפחות אשר שותפות במפעלי עשייה אשר מטרתם חיזוק הזהות היהודית הרווחה התרבות והוקדש בעיר!
לאורך השנים פעלנו מתוך שותפות עם כלל הגורמים בעיר - עיריית אילת על אגפיה השונים, רשת המתנ"סים ומחלקות החינוך בעיר. שותפות זה היא מאבני היסוד של צמיחת הקהילה והעשייה סביב.

אנו רואים זכות להיות חלק מהעשייה בעיר הנפלאה הזו ומזמינים עוד ועוד מהתושבים להצטרף וליהנות ממגוון השירותים והפעילויות שאנו מציעים בעיר.

חסד - משפחה

קירוב - זהות יהודית

מחנכים באהבה

תורה בקהילה

אירועים בקהילה