בונים יסודות

לקראת בניית מקווה הטהרה עבור תלמידי הישיבה הובאו מתכות לבניית היסודות באתר. ברוך ה' "הניצנים נראו בארץ" ומתחילים לראות את התחלת הבניין

כ"א תמוז