בית המדרש קורם עור וגידים

י"ד חשון

בניין הישיבה כבר מתחיל "לקבל צורה"  ושלד הקומה הראשונה הולך ונשלם.

ברוך ה' הבנייה הולכת מחיל אל חיל, וקצב ההתקדמות משביע רצון.

קיר המבואה כבר עומד על תילו, וכן המקווה, גרם המדרגות, חדר רה"י, וגם קירות הכיתות כבר עומדים. 

מדהים לראות כיצד התכנית יוצאת מהתשריטים ומקיימת בשטח הלכה למעשה.

בתוך שטח בית המדרש עוד צריך להפעיל את הדמיון בכדי להבין כיצד הוא ייראה בעוד זמן לא רב, אך מיום ליום הצורך בדמיון הולך ופוחת וצריך רק לפקוח את העיניים.