יציקת גג

כ"ט כסלו

לקראת ימי החנוכה אנו מוסיפים בקודש, והפעם בעדכון מרגש נוסף. הגמרא מספרת ששאלו את אביי ורבא היכן נמצא הקב"ה, אביי הצביע לשמיים ואילו רבא הצביע על הגג.
דווקא במבנה הסגור - קיימת האפשרות לבנות סדרים בעבודת ה'.

השבוע, יצקנו את גג הקומה הראשונה בבית המדרש. הגג מכסה את בית המדרש, חדרי הרמים, ועוד. שטח הגג הוא כשש מאות מ"ר.


כעת, כשתבנית הקומה הראשונה בנויה כולה (ובכך מצטרפת אל קומת המקווה) ניתן לעלות קומה ולהתחיל בבניין עזרת הנשים.
חנוכה שמח!