מכתב תמיכה של ראש העיר בבנית הבית מדרש החדש

ו' ניסן