סיום בניית שלד בית המדרש

י"ב ניסן

סיום השלד

בשעה טובה ומוצלחת הסתיימה בניית שלד בית המדרש. מבנה הישיבה עומד על תילו, ולאחר הפסח יחלו עבודות הפנים.

הסתיימה בניית צורת בית המדרש, עזרת הנשים, כיתות לימוד, חדר ראש הישיבה, שטחי מבואה, מקווה ומסגרת החלונות בחזית. גובה קיר החזית הוא כ – 9 מטרים וייצור מראה מרשים שמשתלב היטב בנוף המדברי האילתי.

לפני פחות משנה, השטח המיועד לבניה היה גבעה חולית נטושה ששימשה, והנה היום ניצב בו מבנה הישיבה.

עלות בניית השלד, קרוב לשני מיליון ₪ מומנה על ידי בוגרי הישיבה. כל בוגר תרם כפי כוחו ונדבת לבו, כאשר בממוצע כל בוגר תרם אלפי שקלים לטובת העמדת מבנה הקבע של הישיבה.

עברנו דרך ארוכה, אך מלאכה רבה עוד לפנינו.

כעת, אנו עם הפנים קדימה, לעבודות האינסטלציה והחשמל, דרך הגמרים והריהוט ועד לחנוכת הבית בעזרת ה'!