סיום שלב הטיח

כ"ט חשון

בשעה טובה הסתיים שלב הטיח, וכעת הבניין לבוש "שלמת בטון ומלט". עם זאת, כמו בגוף האדם, שצריך מזון ומים בשביל להתקיים כך יש צורך בהזרמה של מים וחשמל כדי שיוכלו להתקיים חיים במבנה. חיבורי החשמל והאינסטלציה יתחילו להיעשות ולאחר מכן נעבור לעבודות הפנים. עד שקול החיים, חיי עולם ייבקע בתוך בניין הישיבה.