עדכון בניה

כ"א אלול

בס"ד

עדכון בנייה

בשעה טובה ומוצלחת רואים התחלה של מבנה!

הבנייה מתנהלת במרץ רב, (מוזמנים להעיף מבט) וכעת ניתן לראות את היסודות עומדים על תילם. בניית היסודות למקווה הטהרה, יחד עם חדר החשמל ופיר המעלית הסתיימו וכעת מונחים היסודות לבית המדרש עצמו.

לאחר מאמצים רבים בניית בית המדרש הופכת לדבר מוחשי. שטח הבנייה סומן וגודר. שלא כמו בעבר, כיום תקנות הבנייה מחייבות הצבת גדרות המשתלבות עם הנוף. על הלוחות המקיפים את אתר הבנייה מופיעים תצלומים של נופי אילת, ושל חיות הבר החיות בסביבה האילתית.

כעת, בניית היסודות מתקדמת במהירות. מנופי המשלוחים עושים את דרכם מדי יום לאתר הבנייה ומורידים מוטות ברזל, מלט ועוד.

עוד קידוח, ועוד מלט, ועוד מתכת, ובית המדרש הולך ונבנה.

ברוך ה'!