תעלות המיזוג

הטמפרטורות מתחילות לעלות, ותעלות המיזוג כבר מוכנות

ב' אדר

"הלוא כה דברי כאש נאום ה'". דברי התורה נמשלו לאש. דברי התורה מאירים "הרוצה להחכים ידרים". אצלנו באילת אש התורה משתלבת היטב עם חום השמש האילתית.

יחד עם זאת, לגוף שלנו לא קל להתמודד עם המעלות הרבות השוררות בעירנו, ולכן יש חשיבות גדולה למערכת מיזוג, שתאפשר לתלמידי הישיבה לדבוק באש התורה גם בימי הקיץ החמים ביותר.

בימים אלה מסתיימת התקנת תעלות המיזוג שינעימו את השהות עבור לומדי התורה, תלמידי הישיבה ואורחים גם יחד.