מודה אני לפניך ה' אלהי ששמת חלקי מיושבי בית המדרש

בית המדרש הוא ליבה של הישיבה. 

בבית המדרש הבחורים לומדים לאורך היום כולו (וגם בלילה...), בבית המדרש נערכות התפילות בימי חול, שבתות ומועדים. כל הלימוד בישיבה מתחיל מבית המדרש וחוזר אליו. 

בבית המדרש יהיו כ230 מקומות ישיבה. 

3,000,000 ₪