מקווה טהרה לגברים המיועד לתלמידים המעוניינים בכך, בימי חול, ולקראת שבתות וחגים. 

המקווה גם ישמש את תושבי העיר שיוכלו לטבול במקווה תמורת תשלום סמלי.