שלד בית המדרש נתרם על ידי בוגרי הישיבה. כאשר הוקצה השטח לבניית הקריה החינוכית באילת החליטו בוגרי הישיבה כי הם יירתמו לטובת בניית שלד בית המדרש.
כל בוגר החליט האם וכמה לתרום, והתרומה הממוצעת הייתה של כ - 6000 ש"ח. ההתגייסות של הבוגרים, גם כאלה שעברו 20 שנה מאז שלמדו בישיבה, נתנה לנו כוח להמשיך להגשים את החלום - בניית מבנה הקבע לישיבה!

1,700,000 ₪