"ונתתי להם בביתי ובחומותיי יד ושם טוב מבנים ומבנות"