במבט ראשון נראה שדברי קרח צודקים מאד. אפשר להביא לדברי קרח אין ספור מקורות מספר אורות על סגולת ישראל... א"כ מה טעותו של קרח?

טענתו העיקרית של קרח למשה ואהרון היא "כל העדה כולם קדושים ובתוכם ד', ומדוע תתנשאו על קהל ד'", כלומר כל עם ישראל ללא יוצא מן הכלל הם קדושים. במבט ראשון נראה שדבריו צודקים מאד. אפשר להביא לדברי קרח אין ספור מקורות מספר אורות ומשאר דברי הרב על סגולת ישראל והפנים של כל יהודי... א"כ מה טעותו של קרח?

ברור שמצד הנשמה כולם קדושים אבל כל העוסק בדברי הרב יודע שא"א להדריך הדרכות ישירות מתוך הנשמה, יש גם גוף, יש גם עולם הזה וכו'. כמו שאדם לא יגיד שבגלל שנשמתו והתורה זה אותו דבר הוא יותר לא צריך ללמוד תורה. קרח מנסה להקדים את הטובה לעולם ואומר שכעת בפועל כל עם ישראל קדוש ולכן לא צריך מתווכים ומנהיגים - משה ואהרון, אבל אנו סוברים שוודאי לעתיד לבוא כך יהיה והנשמה תאיר בכולם, אך בפועל עוד הדרך ארוכה ואנו זקוקים למנהיגי הדור, זקוקים ללמוד תורה וזקוקים להתמודד עם יצר הרע, ולאט לאט נרים את עצמנו והעולם עד לעתיד השלם ולהארת הסגולה בפועל.