הרב יחיאל בן גיגי

יעקב לקראת פטירתו קורא ליוסף ומשביע אותו, מדוקדק בפסוקים שיעקב לא רק משביע אותו שלא יקבור אותו במיצריים(פס כט) אלא גם משביע אותו שיקברו אותו 'עם אבותי'(פס' ל ע"פ כלי יקר/אוה"ח).

ויש לשאול למה יעקב רוצה שישבע על כך? וגם למה משביע דווקא את יוסף ולא את שאר האחים?

אולי אפ"ל שיעקב יודע את כל החשבון הארוך ושכל הירידה למצריים הינה על מנת לצאת ב'רכוש

גדול' ,יש כאן תהליך שעיניינו לידת האומה הישראלית ! ולא שירדנו לכאן רק כדי לחפש 'חיים טובים' וביטחון כלכלי!

אך לפני פטירתו הינו ירא שיעבור זמן ועם ישראל כבר יפסיק להיות 'גר' וישתקע במקום ושאיפת

החזרה לא"י כבר תישקע, לכן דווקא יוסף שהינו המנהיג כרגע ,ונימצא עמוק עמוק בתוך המערכות

הלאומיות של מיצריים אותו בוחר יעקב להשביע, לא כי הינו חושש שלא יקיים אלא כדי להרים לו את

המבט אל א"י! בבקשתו 'ושכבתי עם אבותי' הינו נוטע בליבו של יוסף את השייכות לאבות האומה

הישראלית הנימצאים בא"י שמשם ירדנו ירידה זמנית אך מגמתינו הינה לשוב אל 'אבותי' לשם היננו

שייכים!'