הרב יעקב סופר

אנחנו עם של חלומות, האבות שלנו היו והינם החולמים הגדולים של ההוויה.

"ויחלום"

אנחנו עם של חלומות, האבות שלנו היו והינם החולמים הגדולים של ההוויה.                          החלומות ואנחנו אינם שני דברים, אנחנו החלום ואנחנו  פתרונו,                                    החלום הוא עצמותנו ואנחנו ההולכים וצועדים מתוכו לאורו ובתוכו של הופעתו השלימה.            הסולם המוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה הוא עצם הוויתנו ההולכת ומשתחררת וניגאלת ומופיעה את עצמיותה האלוקית, הניצחית, המתוקה, הנפלאה, הטובה והאהובה לנו ולכלל ההוויה כולה.

שבת שלום