הרב יעקב סופר

"ותצחק שרה בקרבה לאמור אחר בלותי היתה לי עדנה ואדוני זקן: ויאמר ה' אל אברהם למה זה צחקה שרה לאמור האף אמנם אלד ואני זקנתי: היפלא מה' דבר למועד אשוב אליך ולשרה בן". ואומר רש"י, ד"ה "ואני זקנתי": שינה הכתוב מפני השלום שהרי היא אמרה "ואדוני זקן". ואילו הקב"ה פונה אל אברהם ואומר בשם שרה "ואני זקנתי".

בספר בניין הבית מובא פירוש המבאר עניין זה... [דרך אגב זהו ספר חשוב מאד מאד, ממש מהפכני בעניין בניין הבית והזוגיות שיצא בשנים האחרונות בבני ברק ומופץ על ידי הרב והרבנית שפירא מרמת גן].

וכי מה כבר אמרה שרה... ואדוני זקן... הרי היא כבת תשעים, ואברהם כבן מאה- אזי זו  האמת, ובנוסף איזה "קצר" כבר יכול לקרות ביניהם בגיל מופלג כזה... וגם אם כן, סוף סוף הייתה עוברת דקה והם היו מתפייסים.
אבל לה' יתברך שלום הבית כל כך חשוב שאפילו הדקה הזו, ואפילו בין זוג זקנים וצדיקים כזה "שווה" לו "לשנות", כלומר לא לומר את האמת לאברהם. וכל זה בכדי לשמור על שלום הבית ביניהם גם בדקה הדקיקה, וביחס לאמירה המאוד עדינה של שרה כלפי אברהם!

זכו – שכינה ביניהם!


שבת שלום!