הרב יניב רזניק

ימי אלול הם ימים של התחדשות, הקשר הולך ומתחדש, "כמשוש חתן על כלה ישיש עלייך אלוקייך".

 

ימי אלול, "אני לדודי ודודי לי", ימים של אוויר פסגות, של עמקות גדולה; ימים שדורשים מאיתנו רק להקשיב, לפתוח את האוזניים ולשמוע את קול השופר הפנימי שבנו, שכבר מתחיל להדהד ולהכין אותנו ליום הגדול. ימים של התחדשות.

 

אבל ברור שכמו בכל שנה מתעורר לו גם הפעם אותו יצר מסטין שיושב לבטח בתוכנו, ושואל אותנו – "האמנם?!", "האם אתה באמת מאמין שמשהו ישתנה כאן הפעם?!". הוא מכיר אותנו היטב, הוא נמצא איתנו הרי בכל הנפילות הכי גדולות, בכל הירידות הכי שפלות ומייאשות – ודואג להזכיר באוזנינו שוב ושוב – "יופי, תגיד וידוי, תמליך את הקב"ה, תתכוון בתפילות – ניתן לך חודש אחד לעבוד על עצמך, ואז נחזר חזרה, למי שאתה באמת...".

 

ימי אלול הם ימים של התחדשות, הקשר הולך ומתחדש, "כמשוש חתן על כלה ישיש עלייך אלוקייך". שמחת החתן והכלה יש לה ערך עצום, מכיוון שבני הזוג יצטרכו לתת לה להוביל אותם בכל חייהם. גם במשברים, גם בקשיים, גם בשיגרה האפורה – צריך לחזור ולעורר את הזיכרון המתוק הזה של שמחת החתן והכלה. זה לא דמיון, לא אפיזודה חולפת – אדרבה, השמחה הזו של ההתחדשות היא היא הדבר האמיתי, זהו באמת הקשר הפנימי שבין הבעל והאישה – והזיכרון הזה יש בכוחו לעורר מחדש את האהבה הפנימית והעמוקה גם בשעות של משבר.

 

ימי אלול, סוף השנה, הנקודה הכי רחוקה מראשית השנה, הכי חשוכה והכי ירודה – ויחד עם זאת גם הכי קרובה לראש השנה. ימים של התחדשות הקשר, של "אני לדודי ודודי לי" – לא כדמיון אלא כאמת גמורה. ימים שבהם הקב"ה קרוב אלינו ומצוי בקרבנו, "המלך בשדה" – והעבודה שלנו היא לאחוז בהם בעוצמה אדירה בלי להרפות, להפנים היטב את הקשר שמתעורר כעת, את ההתעוררות הפנימית שלנו לעבודת ה', ולקחת אותה איתנו לכל ימות השנה.

 

 

 

שנה טובה, חג מבורך, ושנזכה כולנו לאהבת ה' אמיתית ועמוקה – בימים אלו ומתןך כך בכל השנה כולה.