הרב חובב פלורסהיים

הפרשה שלנו היא המשך ישיר למתן תורה, התפרטות והטמעת התורה בארץ. האפשרות להופיע את הקב"ה בארץ הוא אחד מיסודות תורתנו. אומר הרב "להאמין ולקיים זאת היא הסגולה המיוחדת של כנסת ישראל".

הפרשה שלנו היא המשך ישיר למתן תורה, התפרטות והטמעת התורה בארץ. האפשרות להופיע את הקב"ה בארץ הוא אחד מיסודות תורתנו. אומר הרב "להאמין ולקיים זאת היא הסגולה המיוחדת של כנסת ישראל". היכולת לממש את אמונתנו בהופעה מעשית, זה דבר שדורש לא רק חכמה רבה, אלא גם הרבה גבורה, יכולת לצמצם את האמונה הגדולה למעשים קטנים, ספציפיים, יומיומיים. 

אפשר היום לראות בעין שאחד מהקשיים העיקריים שלנו הוא לא בעצם האמונה, שאלות אמוניות-שכליות, אלא קשיים של 'זה לא מחזיק מים', 'אי אפשר לחיות ככה', 'קשה כל הזמן להיאבק, תן לזרום'. 

דרשים אנו הרבה להגביר את גבורתנו, בגוף בנפש וברוח, "איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק".