היה שותף בהחזקת הישיבה

בתרומתך אתה מחזק את לימוד התורה ואת לומדיה. לפניך מספר אפשרויות תרומה:

תרומה חד פעמית
180 ₪

הקדשתשיעור

תרומה חד פעמית
500 ₪

הקדשתסדר לימוד

₪250 × 10 חודשים
2500 ₪

הקדשתיום לימוד

₪833 × 12 חודשים
9996 ₪

הקדשתשבוע לימוד

₪1600 × 12 חודשים
19200 ₪

החזקתתלמיד ישיבה לשנה

₪3300 × 12 חודשים
39600 ₪

החזקתאברך לשנה

סכום חודשי
לבחירתכם

הוראת קבע

סכום חד פעמי
לבחירתכם

תרומהחד פעמית