רקע - מדרשת "אורות ישראל"

המדרשה פועלת להגברת הזהות והמודעות היהודית בקרב תלמידי העיר אילת באמצעות שיעורים קבועים, מערכים בנויים ופעילויות שיא חד פעמיות בתוך מסגרת בית הספר ומחוץ לה.

מדי שבוע מועברים שיעורים לכ- 2,500 תלמידים ברחבי העיר על ידי בנות שירות לאומי. סביב כל חג בלוח השנה נהנים עשרות תלמידים מפעילות שיא במדרשה.

אנו פועלים במספר אפיקים

מרכזי למידה חד-פעמיים חווייתיים מסביב למעגל השנה והחגים

שיעורים קבועים בבתי הספר בנושאים של מורשת ישראל, וכן נושאים חברתיים וערכים שונים

הכשרת בנות שירות לאומי להעברת שיעורים בכיתות

מעוניין להיות שותף בפרוייקט?

היה שותף

צור קשר

רכז הפרוייקט, שירה כהן | shiravoda1@gmail.com

0528109095