רקע - רבני גנים

פרוייקט רבני הגנים מהווה נדבך חינוכי וערכי לכל מערך הגנים הממלכתיים הממלכתיים-דתיים בעיר, מתוך קשר רציף עם הגננות ועם גורמי הפיקוח העירוניים.
רב הגן הופך להיות באופן פורמאלי חלק בלתי נפרד מצוות הגן.

אנו פועלים במספר אפיקים

יצירת מערך הכשרה והדרכה לגננות בנושאים חינוכיים וערכיים.

ארגון והרמת מספר אירועים מיוחדים במהלך השנה סביב החגים, לכל הגנים המשתתפים בפרויקט

גיוס והכשרה חינוכית ודידקטית של רבני הגנים. והעברת שיעור שבועי בכל הגנים בעיר

מעוניין להיות שותף בפרוייקט?

היה שותף

צור קשר

רכז הפרוייקט, בנימין בניסטי| benis605@gmail.com

0523451897